Domov   

 

Pierre Curie (1859 - 1906)

Pierre Curie, francoski fizik, se je rodil 15. maja 1859 in umrl 19. aprila 1906.

V letu 1880 je Pierre Curie odkril, da se ob kompresiji kristalov pojavi električna napetost, danes znan kot pojav piezoelektričnosti. Uspelo mu je demonstrirati nasprotni pojav, namreč da se kristali pod električno napetostjo deformirajo.

Za doktorsko disertacijo si je izbral študij magnetnih pojavov, specifično feromagnetizma, paramagnetizma in diamagnetizma. Pri tem je raziskal odvisnost magnetizacije paramagnetov od temperature, ki je danes znana kot Curiejev zakon, konstanta v enačbi, ki je odvisna od materiala pa kot Curiejeva konstanta. Pri raziskovanju feromagnetizma je odkril, da pri feromagnetih pri dovolj visoki temperaturi, danes znana kot Curiejeva temperatura pride do faznega prehoda, kjer se izgubi urejenost, značilna za feromagnetno stanje. Snov nad to temperaturo postane paramagnetna.

Kasneje se je skupaj z svojo ženo Marie Curie posvetil raziskovanju pojava radioaktivnosti. Bila sta prva, ki jima je uspelo izolirati elementa polonij in radij. Z študijo radioaktivnega sevanja v magnetnem polju je odkril sevanje delcev alfa, beta in gama.

V letu 1903 je skupaj z ženo Marie Cure prejel Nobelovo nagrado za kemijo, za svoje raziskave s področja radioaktivnosti.

Po njem se danes imenuje enota za radiaktivnost, 1 Curie je enak 3.7*10^10 razpadov na sekundo.     


Vse pravice pridzane 2005-2006 © Plibersek izobrazevanje, prevajanje in lektoriranje.