Domov   

 

Fritz Haber (1868-1934)

Fritz Haber se je rodil 9. decembra 1868 v mestu Breslau, umrl je 29. januarja 1934.

V letu 1918 je prejel Nobelovo nagrado za kemijo, za razvoj sintentičnega amoniaka, ki je pomemben v pridobivanju insekticidov in eksploziva.

Po njem je imenovan tudi Haber-Bosch proces, ki ga je razvil skupaj s Carlom Boschem. Pri Haber-Bosch procesu gre za katalitsko tvorbo amonijaka iz vodika in dušika pri visokih temperaturah in tlakih.     


Vse pravice pridzane 2005-2006 © Plibersek izobrazevanje, prevajanje in lektoriranje.