Domov    Kontakt    Računalničarji    Matematiki    Klicne številke    Optimus    Alpha Quantum    UnicornSEO Tools    Data Visualizations    Blog Kemiki    Physik Nachhilfe Bayern    Chemiker    crypto social media tracker     crypto data

 

Dobrodo�li na spletnih straneh z informacijami o slavnih kemikih.     

SVANTE ARRHENIUS

�vedski kemik, eden od utemeljiteljev fizikalne kemije, Nobelov nagrajenec za kemijo,...

AMEDEO AVOGADRO

Po njem je imenovano �tevilo molekul v enem molu,...
Joseph Black

JOSEPH BLACK

Prvi, ki mu je uspelo izolirati ogljikov dioksid v čisti obliki,...
Derek Barton

DEREK BARTON

Razvil metodo konformne analize, z njo določil geometrijo �tevilnih molekul, prejel Nobelovo nagrado za kemijo (1969),...
Carl Bosch

CARL BOSCH

Skupaj z Fritzem Haberjem razvil Haber-Bosch proces, prejel Nobelovo nagrado za kemijo za delo na visokotlačni kemiji,....
Johannes Bronsted

JOHANNES BRONSTED 

Pomembni prispevki na področju raziskave elektronske afinitete in katalize kislin in baz,...
Henri Braconnot

HENRI BRACONNOT

Raziskoval organske kisline, rastline, ma�čobe, odkril prvi znan polisaharid, uspel sintetizirati glukozo in glicin,....
Eduard Buchner

EDUARD BUCHNER

Raziskoval vpliv kisika na fermentacijo, za biokemijske raziskave in odkritje necelične fermentacije prejel Nobelovo nagrado za kemijo,....
Robert Bunsen

ROBERT BUNSEN

Po njem imenovan gorilnik, pomembna odkritja na področju emisijske spektroskopije,...
Melvin Calvin

MELVIN CALVIN

Z uporabo izotopa ogljika C-14 raziskoval fotosintezo, odkril pomembnost delovanja sončne svetlobe na klorofil v rastlinah,...
Wallace Carothers

WALLACE CAROTHERS

Delal za podjetje DuPont, kjer je prvi sintetiziral nylon. Odkril je tudi material neopren,.... 
Henry Cavendish

HENRY CAVENDISH 

Odkril element vodik, določil plinsko sestavo zraka, izračunal gostoto zemlje,... 
Eliah James Corey

ELIAH JAMES COREY

Eden največjih kemikov vseh časov, pionir organske sinteze, Nobelov nagrajenec v letu 1990,...
Pierre Curie

PIERRE CURIE

Pionirska odkritja na področju pizeoelektri�nosti, feromagnetizma, radioaktivnosti, Nobelov nagrajenec za kemijo,.... 
Robert Curl

ROBERT CURL

Z Smalleyem in Krotom odkril material fuleren, Nobelov nagrajenec za kemijo,... 
Marie Curie

MARIE CURIE

Dvakratna nobelova nagrajenka, za kemijo in fiziko, odkritja na področju radioaktivnosti,...
John Dalton

JOHN DALTON

Postavil atomsko teorijo o sestavi snovi,....
Fritz Haber

FRITZ HABER

Nobelov nagrajenec, znan po Haber-Boschevem procesu pridobivanja amoniaka,...
Otto Hahn

OTTO HAHN

Nobelov nagrajenec, skupaj s Strassmanom prvi izpeljal cepitev atoma,....
Antoine Lavoisier

ANTOINE LAVOISIER

Odkril element kisika, postavil zakon o ohranitvi materije, pionir stohiometrije,...
Dimitrij Mendelejev

DIMITRIJ MENDELEJEV

Postavil prvo verzijo periodnega sistema elementov,....
Lard Onsager

LARS ONSAGER

Nobelov nagrajenec za kemijo, najbolj znan po njem imenovanih recipročnih enačbah, ...
Louis Pasteur

LOUISE PASTEUR

Odkril kako preprečiti kisanje mleka in vina, danes znan kot proces pasterizacije. Odkril kiralnost določenih molekul,...
Linus Pauling

LINUS PAULING

Prejel dve nobelovi nagradi, za kemijo in za mir, ključna dela na področju raziskave molekulskih vezi,....

CHEMISTRY

  Vse pravice pridrzane 2005-2006 Plibersek izobrazevanje, prevajanje in lektoriranje.